کاسه نمد استیل کربن گرافیتی ::احتراما باستحضار میرساند که فروشگاه مولا وارد کننده کاسه نمد استیل کربن گرافیتی یا ptfe ازکشورآلمان با مارک f.pبوده و این کاسه نمد مخصوص کمپرسورهای هوافشرده است . ضمنا این مجموعه افتخار دارد 20 سال سابقه همکاری با صنایع کمپرسورسازی ایران را در اختیار دارد. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 کاسه نمد استیل کربن گرافیتی ::احتراما باستحضار میرساند که فروشگاه مولا وارد کننده کاسه نمد استیل کربن گرافیتی یا ptfe ازکشورآلمان با مارک f.pبوده و این کاسه نمد مخصوص کمپرسورهای هوافشرده است . ضمنا این مجموعه افتخار دارد 20 سال سابقه همکاری با صنایع کمپرسورسازی ایران را در اختیار دارد. کاسه نمد استیل کربن گرافیتی ::احتراما باستحضار میرساند که فروشگاه مولا وارد کننده کاسه نمد استیل کربن گرافیتی یا ptfe ازکشورآلمان با مارک f.pبوده و این کاسه نمد مخصوص کمپرسورهای هوافشرده است . ضمنا این مجموعه افتخار دارد 20 سال سابقه همکاری با صنایع کمپرسورسازی ایران را در اختیار دارد. رتبه:5.0

کاسه نمد استیل کربن گرافیتی ::احتراما باستحضار میرساند که فروشگاه مولا وارد کننده کاسه نمد استیل کربن گرافیتی یا ptfe ازکشورآلمان با مارک f.pبوده و این کاسه نمد مخصوص کمپرسورهای هوافشرده است . ضمنا این مجموعه افتخار دارد 20 سال سابقه همکاری با صنایع کمپرسورسازی ایران را در اختیار دارد.

اخبار

کاسه نمد استیل کربن گرافیتی ::احتراما باستحضار میرساند که فروشگاه مولا وارد کننده کاسه نمد استیل کربن گرافیتی یا ptfe ازکشورآلمان با مارک f.pبوده و این کاسه نمد مخصوص کمپرسورهای هوافشرده است . ضمنا این مجموعه افتخار دارد 20 سال سابقه همکاری با صنایع کمپرسورسازی ایران را در اختیار دارد.

۱۳۹۲/۱۱/۰۴

احتراما باستحضار میرساند که فروشگاه مولا وارد کننده کاسه نمد استیل کربن گرافیتی یا ptte  از کشور آلمان با مارک f.p بوده و این کاسه نمد مخصوص کمپرسورهای هوا فشرده است . ضمنا این مجموعه افتخار دارد که  20 سال سابقه همکاری با صنایع کمپرسورسازی ایران را در اختیار دارد .   


نظر سنجی

آمار سایت

بازدید روز
۱۶
بازدید دیروز
۱۱۱
بازدید ماه
۸۷۳
بازدید کل
۶۷۱۲۵۱
افراد آنلاین
۲۱