در ابعاد مختلف با متریال وایتون و سیلیکون و ان بی ار است در صورت اطلاعا ت فنی بیشتر با پرسنل متخصص فروشگاه مولا تماس بگیرید . .. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 وارد کننده انواع اورینگ , اورینگ متری در ابعاد مختلف با متریال وایتون و سیلیکون و ان بی ار است در صورت اطلاعا ت فنی بیشتر با پرسنل متخصص فروشگاه مولا تماس بگیرید . .. رتبه:5.0

وارد کننده انواع اورینگ , اورینگ متری

مقالات

وارد کننده انواع اورینگ , اورینگ متری

۱۳۹۵/۰۱/۱۶

  این فروشگاه  وارد کننده انواع  اورینگ , اورینگ متری, در ابعاد مختلف با  متریال  وایتون و سیلیکون و ان بی ار است در صورت اطلاعا ت فنی بیشتر با  پرسنل متخصص فروشگاه مولا تماس بگیرید .    33901669     خط مستقیم  آقای سید علی اکبر حسینی

رول متری لاسیتکی اورینگ متری سیلیکون متری اورینگ اورینگ vitonمتری
NBRلاسیتکی نوارNBR نوارلاستیکی وایتون متری اورینگ
متراژاورینگ اورینگ متری نسوز انواع اورینگ متری اورینگ متری

 

لیست کامل اورینگ متری یا اورینگ طولی با متریال وایتون -لاستیک -سیلیکون در فروشگاه مولا موجود میباشد

NBRاورینگ متری-VITONاورینگ متری-siliconمتری ضد روغن -اورینگ -اورینگ اسفنجی-اورینگ نواری-

1-اورینگ متری 1میلی متر  وایتون- سیلیکون -ان بی آر

2-اورینگ متری1/5میلی متر وایتون-سیلیکون ان بی آر 

3-اورینگ متری 2میلی متر وایتون -سیلیکون -ان بی آر

4-اورینگ متری 2/5میلی متر وایتون -سیلکون -ان بی آر

5-اورینگ متری 3 میلی متر وایتون -سیلیکون-ان بی آر

6- اورینگ متری 3/5میلی متر وایتون - سیلیکون - ان بی آر

7-اورینگ متری 4 میلی متر وایتون - سیلیکون -ان بی آر

8- اورینگ متری 4/5  میلی متر وایتون -سیلیکون - ان بی آر

9- اورینگ متری 5 میلی متر وایتون - سیلیکون - ان بی آر

10-اورینگ متری 5/5میلی متر وایتون -سیلیکون - ان بی آر

11- اورینگ متری 6 میلی متر وایتون - سیلیکون - ان بی آر

12- اورینگ متری 6/5 میلی متر وایتون - سیلیکون - ان بی آر

13- اورینگ متری 7 میلی متر وایتون - سیلیکون - ان بی ار

14- اورینگ متری 7/5 میلی متر وایتون - سیلیکون - ان بی آر

15-اورینگ متری 8 میلی متر وایتون - سیلیکون - ان بی ار

16- اورینگ متری 8/5 میلی متر وایتون - سلیکون - ان بی ار

17 - اورینگ متری 9 میلی متر وایتون - سیلیکون - ان بی ار

18 - اورینگ متری 9/5میلی متر وایتون - سیلیکون - ان بی ار

19-اورینگ متری 10میلی متر وایتون - سیلیکون - ان بی ار

20- اروینگ متری 10/5 میلی متر وایتون - سیلیکون -ان بی آر

21- اورینگ متری 11 میلی متر وایتون - سیلیکون - ان بی ار

22- اورینگ متری 11/5 میلی متر وایتون - سیلیکون - ان بی آر

23- اورینگ متری 12میلی متر وایتون - سیلیکون - ان بی آر

23-اورینگ متری 12/5میلی متر وایتون - سیلیکون - ان بی آر

24- اورینگ متری 13میلی متر وایتون - سیلیکون - ان بی آر

25- اورینگ متری 13/5 میلی متر وایتون - سیلیکون- ان بی آر

26- اورینگ متری 14 میلی متر وایتون - سیلیکون - ان بی آر

27- اورینگ متری 14/5 میلی متر وایتون - سیلیکون - ان بی آر

28 - اورینگ متری 15 میلی متر وایتون - سیلیکون - ان بی آر

29 - اورینگ متری 15/5میلی متر وایتون - سیلیکون - ان بی آر

30- اورینگ متری 16 میلی متر وایتون -سیلیکون - ان بی آر

31- اورینگ متری 16/5 میلی متر وایتون - سیلیکون - ان بی آر

32-اورینگ متری 17 میلی متر وایتون - سیلیکون - ان بی ار

33- اورینگ متری 17/5 میلی متر وایتون - سیلیکون - ان بی ار

34- اورینگ متری 18 میلی متر وایتون - سیلیکون - ان بی ار

35- اورینگ متری 18/5 میلی متر وایتون - سیلیکون - ان بی آر

36- اورینگ متری 19 میلی متر وایتون - سیلیکون - ان بی آر

37 - اورینگ متری 19/5 میلی متر وایتون - سیلیکون - ان بی آر

38 - اورینگ متری 20 میلی متر وایتون - سیلیکون - ان بی آر

39-اورینگ متری 24 میلی متر وایتون - سیلیکون - ان بی آر

40- اورینگ متری 25 میلی متر وایتون - سیلیکون - ان بی آر

41- اورینگ متری 30 میلی متر وایتون - سیلیکون - ان بی آر

42-اورینگ متری 35 میلی متر وایتون - سیلیکون - ان بی آر

43- اورینگ متری 40 میلی متر وایتون - سیلیکون - ان بی آر

44- اورینگ متری 45میلی متر وایتون - سیلیکون - ان بی آر

45- اورینگ متری 50 میلی متر وایتون - سیلیکون - ان بی آر

46- اورینگ متری 55 میلی متر وایتون - سیلیکون - ان بی آر

47- اورینگ متری 60 میلی متر وایتون - سیلیکون - ان بی آر


نظر سنجی

آمار سایت

بازدید روز
۱۹
بازدید دیروز
۱۱۱
بازدید ماه
۸۷۶
بازدید کل
۶۷۱۲۵۴
افراد آنلاین
۲۴