کاسه نمد , کاسه نمد کربن, بلبرینگ , کاسه نمد لاستیکی , کاسه نمد سلیکونی , کاسه نمد فلزی پشت بسته ,کاسه نمد فشارقوی , کاسه نمد وایتون , کاسه نمد دولبه , کاسه نمد کربنی , کاسه نمد استیل گرافیت , کاسه نمد میل لنگ , کاسه نمد ضد سایش , کاسه نمد ضد حرارت , کاسه نمد تایوان , نمایندگی کاسه نمد آلمان ,نمایندگی کاسه نمد TTO, نمایندگی کاسه نمد NAK مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 کاسه نمد , کاسه نمد کربن , کاسه نمد وایتون,کاسه نمد لاستیکی , کاسه نمد سلیکونی , کاسه نمد فلزی پشت بسته ,کاسه نمد فشارقوی , کاسه نمد وایتون , کاسه نمد دولبه , کاسه نمد کربنی , کاسه نمد استیل گرافیت , کاسه نمد میل لنگ , کاسه نمد ضد سایش , کاسه نمد ضد حرارت , کاسه نمد تایوان , نمایندگی کاسه نمد آلمان ,نمایندگی کاسه نمد TTO, نمایندگی کاسه نمد NAK کاسه نمد , کاسه نمد کربن, بلبرینگ , کاسه نمد لاستیکی , کاسه نمد سلیکونی , کاسه نمد فلزی پشت بسته ,کاسه نمد فشارقوی , کاسه نمد وایتون , کاسه نمد دولبه , کاسه نمد کربنی , کاسه نمد استیل گرافیت , کاسه نمد میل لنگ , کاسه نمد ضد سایش , کاسه نمد ضد حرارت , کاسه نمد تایوان , نمایندگی کاسه نمد آلمان ,نمایندگی کاسه نمد TTO, نمایندگی کاسه نمد NAK رتبه:5.0

کاسه نمد

کاسه نمد کاسه نمد کاسه نمد کاسه نمد
کاسه نمد کاسه نمد کاسه نمد کاسه نمد قهوه ای
کاسه نمد کاسه نمد کاسه نمد TTO کاسه نمد تایوان

کاسه نمد نسوزtto

فروشگاه مولا
لیست كاسه نمدهای ماشینی 206
ردیف سایز مورد استفاده
1 58*40*10.17 پلوس كوچك 206
2 47*29.85*9.95 پلوس بزرگ 206
3 35.39*24*7.10 قیفی گیربكس 206
4 23*15*4 ماهك 206
5 50*38*7 میل سوپاپ 206
6 105*85*10 ته میل لنگ 206
7 62*42*7 سر میل لنگ 206
8 54.7*31*6.8 ژامبون 206
9 43*29*7  &  30*20*5.6 جعبه فرمان 206
10 33.4*19.8*7 پمپ هیدرولیك 206
لیست كاسه نمدهای ماشینی 405
1 58*40*11.3  &  47*29.85*11.3 پلوس 405 
2 36*23*6.7 قیفی گیربكس 405
3 50*36*7 میل سوپاپ 405
4 62*42*7 سر میل لنگ 405
5 110*90*7 ته میل لنگ 405
6 110*90*12 ته میل لنگ 406
7 36*16*6.5 پمپ هیدرولیك 405
8 32*22*6   &   30*47*6 جعبه فرمان 405
9 30.42*15*7.10 لور 405
10 90*1.25 اورینگ دور بوش 405
لیست كاسه نمدهای ماشینی پراید
1 50.4*39*8.5 چرخ عقب پراید
2 63*51*8.5 چرخ جلو پراید
3 68*52*7.13 چرخ جلو پراید بیرونی
4 56*35*9.15 پلوس پراید
5 50.5*36.5*7 اویل پمپ پراید
6 44*30*7 جلو میل لنگ پراید
7 38*22*8 شفت گیربكس پراید
9 28*16*15.2 ماهك دسته دنده پراید
10 24*16*4 دوشاخ كلاچ پراید
11 100*83*9 عقب میل لنگ پراید
12 35*15.9*9.5 فرمان پراید
13 44*30*7 میل سوپاپ پراید
لیست كاسه نمدهای ماشینی پیكان
1 54*45*4.5 چرخ جلو پیكان
2 50*38*7 جلو گیربكس پیكان
3 63.5*35*12.7 عقب گیربكس پیكان
4 60.5*38*12.7 پینیون پیكان
5 95.2*75*9.5 عقب میل لنگ پیكان
6 63.5*44.5*10 جلو میل لنگ پیكان
7 70.65*47.5*17 پینیون آرژانتین
8 49.8*35*12.7 عقب گیربكس آرژانتین
9 40*28*8 جلو گیربكس آرژانتین
10 72*40*11.5 پینیون تركیه
11 72*30*8 جلو گیربكس 1600
12 52*34.9*8 عقب گیربكس 1600
13 21*15*5.7 ماهك گیربكس 1600
14 32*22*7 فرمان پیكان
15 19*10*7 كیلومتر پیكان
لیست كاسه نمدهای ماشینی رنو
1 42*30*8 میل سوپاپ رنو
2 100*80*13 عقب میل لنگ رنو
3 22.75*16*4 بغل گیربكس رنو
4 54*36*7.5 پلوس رنو
5 16*8*7 پینیون رنو
6 54*44.7*5.59 چرخ عقب رنو
7 28*17*7.3 گیربكس رنو
لیست كاسه نمدهای ماشینی BMW
1 52*40*7 چرخ جلو 2002
2 58*42*7 چرخ عقب 2002
3 55*38*10 عقب گیربكس 2002
4 48*30*10 جلو گیربكس 2002
5 21*15*5.7 ماهك گیربكس 2002
6 55*35*12 جلو میل لنگ 2002
7 110*90*15 عقب میل لنگ 2003
8 65*45*10 پینیون 320
9 42*30*8 فرمان 
10 30*18*7 فرمان 
لیست كاسه نمدهای ماشینی دوو
1 40*19.6*7 پمپ فرمان
2 42*26*8 جلو میل لنگ ریسر
3 50*31*8 جلو میل لنگ اسپرو
4 48*35*7 میل سوپاپ
5 55*35*8.15 پلوس
6 98*80*10 عقب میل لنگ ریسر
7 104*90*11 عقب میل لنگ اسپرو
8 38*27*6.9 فرمان
9 31.8*14*8 كولر
10 30*18*10.16 كمك فنر دوو
لیست كاسه نمدهای ماشینی نیسان،سایپا،پاترول
1 100*80*13 عقب میل لنگ
2 68*45*12 جلو میل لنگ
3 72.5*42*12.17 پینیون
4 62*40*12 عقب گیربكس
5 40*28*8 جلو گیربكس
6 38*25*7 فرمان
7 88*65*10.18 چرخ جلو پاترول
8 75*40*12.17 پینیون پاترول
9 72.5*50*12.8 عقب گیربكس پاترول
10 95*74*7 چرخ عقب قدیم
لیست كاسه نمدهای ماشینی تویوتا سواری
1 58*38.5*11 جلو میل لنگ
2 100*75*13 عقب میل لنگ
3 40*28*8 فرمان بزرگ
4 30*17.4*7 فرمان كوچك
5 65*52*9 چرخ عقب
6 38*25*7 جلو گیربكس
7 52*32*10 عقب گیربكس
8 36*22*10.5 كمك
لیست كاسه نمدهای ماشینی لندكروز
1 44*32*9 پلوس جلو لندكروز
2 41*35*5.9 پلوس عقب لندكروز
3 62*45*9 عقب گیربكس لندكروز
4 43*28.6*6.5 قیفی گیربكس لندكروز
5 72*48*10 كمك گیربكس لندكروز
6 120*100*11 عقب میل لنگ 
7 100*80*8.5 عقب میل لنگ 84
8 100*75*8 عقب میل لنگ 90
9 28*17*7 ماهك گیربكس
لیست كاسه نمدهای رومانی و فرگوسن
1 70*50*12 واتر پمپ رومانی
2 90*65*12 میل لنگ رومانی
3 110*85*11 چرخ عقب رومانی
4 42*25*10 پمپ هیدرولیك
5 30*20*7 پمپ گازوییل
6 100*75*15 چرخ جلو رومانی
7 35*22*7 فرمان رومانی
8 47*28*10 میل ترمز
9 52*25*10 فراویل
10 125*100*13 بزرگ خرمن كوب
11 86*58*12 چرخ جلو فرگوسن
12 158.75*133*12.7 عقب میل لنگ فرگوسن
13 102*73*15 چرخ عقب فرگوسن
14 79.5*60*9.12 جلو میل لنگ فرگوسن
15 49.5*41*6 عقب گیربكس فرگوسن
16 41.25*28*9 جلو گیربكس فرگوسن
لیست كاسه نمدهای ماشینی بنز سواری
1 62*45*10 چرخ جلو بنز
2 58*36*10.16 چرخ عقب بنز
3 52*38*10 عقب گیربكس بنز
4 47*30*8 جلو گیربكس بنز
5 72*59*12.13 چرخ جلو كوچك بنز
6 62*40*12.16 پینیون بنز
7 70*40*12.16 پینیون بنز
8 33.3*19*6.8 فرمان كوچك بنز
9 42*30*8 فرمان بزرگ بنز
لیست كاسه نمدهای كامیون ایویكو
1 110*90*13 چرخ عقب ایویكو
2 100*75*13 چرخ عقب ایویكو 
3 110*80*13 چرخ عقب او ام 
4 100*70*13 چرخ جلو او ام 
5 80*55*10 عقب گیربكس 
6 80*55*11 عقب گیربگس ایویكو 
7 55*35*10 جلو گیربكس ایویكو 
8 56*40*7 فرمان بزرگ ایویكو 
9 45*35*7 فرمان كوچك ایویكو 
10 135*114*13 عقب میل لنگ ایویكو 
11 81*50*13 پینیون ایویكو 
12 65*42*12 جلو میل لنگ ایویكو 
13 100*75*13 چرخ جلو ایویكو 
14 200*180*12 چرخ عقب ایویكو 
15 110*85*13 دیفرانسیل ایویكو 
16 80*64*14 عقب گیربكس ایویكو 
17 75*45*12 قیفی گیربكس ایویكو 
18 90*70*12 جلو میل لنگ ایویكو 
19 165*140*15 عقب میل لنگ ایویكو 
لیست كاسه نمدهای كامیون بنز 309
1 100*75*13 چرخ عقب بنز 309
2 80*62*10 چرخ جلو بنز 309
3 65*48*10 عقب گیربكس 309بنز 
4 50*33*8 جلو گیربكس بنز 309
5 62*48*10 عقب گیربكس 
6 62*35*10 جلو گیربكس 
7 56*42*7 واتر پمپ بزرگ بنز 309
8 35*17*7 واتر پمپ كوچك بنز 309
9 38*25*10 پمپ جك كمپرس 
10 90*65*15 جلو موتوربنز 309
11 42*26*10 فرمان 
12 65*42*12 پینیون بنز 309
13 100*130*17 چرخ بادسان 
لیست كاسه نمدهای كامیون بنز 608
1 95*75*13 چرخ جلو بنز 608
2 112.7*90*13 چرخ عقب بنز
3 72*52*12 پینیون 
4 65*48*10 عقب گیربكس 
5 50*33*8 جلو گیربكس 
6 56*42*7 واتر پمپ بزرگ
7 35*17*7 واتر پمپ كوچك بنز 
8 38*25*10 پمپ جك كمپرس 
9 130*90*17 چرخ عقب جدید 
10 42*26*10 جلو موتوربنز 
11 90*65*15 فرمان 
12 100*130*17 چرخ جدید
لیست كاسه نمدهای كامیون بنز 808
1 95*75*13 چرخ جلو 
2 120*90*13 چرخ عقب 
3 72*52*12 پینیون
4 56*42*7 واتر پمپ بزرگ
5 35*17*7 واتر پمپ كوچك 
6 42*26*10 فرمان 
7 65*48*10 عقب گیربكس 
8 50*33*8  جلو گیربكس
9 38*25*10 جك كمپرس
10 90*65*15 جلو موتور

 

نظر سنجی

آمار سایت

بازدید روز
۴۷
بازدید دیروز
۱۱۱
بازدید ماه
۹۰۴
بازدید کل
۶۷۱۲۸۲
افراد آنلاین
۴۰