کاسه نمد,کاسه نمد کربنی ,کاسه نمد کربن ,فروش کاسه نمد کربن گرافیت , نماینده کاسه نمد استیل کربن , نماینده کاسه نمد گرافیتی , قیمت کاسه نمد استیل کربنی , کاتالوگ کاسه نمد گرافیتی , لیست قیمت کاسه نمد استیل کربن گرافیت, دانلود کاتالوگ کاسه نمد گرافیت , کاسه نمدبوش دار گرافیت , لیست کامل کاسه نمد استیل کربن گرافیت , فروش بوش کاسه نمد , سایز کامل بوش های کاسه نمد استل , نمایندگی کاسه نمد گرافیت کربن , تولید کاسه نمد استیل گرافیت , کاتالوگ های تخصصی کاسه نمد استیل کربن گرافیت مخصوص کمپرسور فشار قوی , انواع کاسه نمد استیل نگیر کمپرسور, فروش کاسه نمد کربن در تهران , انواع سایزهای کاسه نمد استیل کربنی , کاسه نمد گارلوک کربنی , کاسه نمد آلمانی مخصوص کمپرسور مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 کاسه نمد,کاسه نمدکربن, کاسه نمد وایتون ,کاسه نمد کربنی ,کاسه نمد استیل کربن گرافیتی ,کاسه نمد مخصوص کمپرسور ,کاسه نمد کمپرسور هوا فشرده , کاسه نمد استنلس استیل ,کاسه نمدPTF, کاسه نمد B2PTF, کاسه نمد کربن , کاسه نمد تخصصی کمپرسور , کاسه نمدکمپرسور هوافشرده , کاسه نمد کمپرسور فشار قوی , کاسه نمد بدون فنر گرافیت , کاسه نمد تفلونی نسوز کاسه نمد,کاسه نمد کربنی ,کاسه نمد کربن ,فروش کاسه نمد کربن گرافیت , نماینده کاسه نمد استیل کربن , نماینده کاسه نمد گرافیتی , قیمت کاسه نمد استیل کربنی , کاتالوگ کاسه نمد گرافیتی , لیست قیمت کاسه نمد استیل کربن گرافیت, دانلود کاتالوگ کاسه نمد گرافیت , کاسه نمدبوش دار گرافیت , لیست کامل کاسه نمد استیل کربن گرافیت , فروش بوش کاسه نمد , سایز کامل بوش های کاسه نمد استل , نمایندگی کاسه نمد گرافیت کربن , تولید کاسه نمد استیل گرافیت , کاتالوگ های تخصصی کاسه نمد استیل کربن گرافیت مخصوص کمپرسور فشار قوی , انواع کاسه نمد استیل نگیر کمپرسور, فروش کاسه نمد کربن در تهران , انواع سایزهای کاسه نمد استیل کربنی , کاسه نمد گارلوک کربنی , کاسه نمد آلمانی مخصوص کمپرسور رتبه:5.0

کاسه نمد کربن گرافیتی

کاسه نمد کربن کربن کاسه نمد کاسه نمد کربنی کاسه نمد pt2

 

کاسه نمدکربن یاکاسه نمد استیل کربن گرافیتی مخصوص کمپرسورهای هوا فشرده بوده که 220 درجه حرارت و 200بار فشار را تحمل می کند این کاسه نمد  همراه با بوش مربوطه استفاده می شود که بعلت فشار بالا و سرعت , به شفت آسیب زیادی میرساند و به همین علت از بوش استفاده میگردد و توصیه می شود از استنلس استیل 316 نگیر استفاده شود تا الکتریسته  در هنگام کارکرد کمپرسور از بین برود و گرافیت موجود در کاسه نمد استیل کربن گرافیتی  روان کننده  برای شافت است .

لیست کامل کاسه نمدهای استیل کربن گرافیتی فروشگاه مولا با مارک F.Pآلمان 
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 10*22*7 1
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 12*22*7 2
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 12*25*7 3
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 14*30*7 4
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 14*31.4*7.5 5
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 15*30*7 6
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 15*32*7 7
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 16*35*7 8
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 17*35*7 9
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 18*30*7 10
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 18*32*7 11
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 19*35.3*7 12
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 20*30*7 13
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 20*32*7 14
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 20*35*7 15
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 20*40*7 16
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 20*47*7 17
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 21.8*35.5*6.3 18
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 25*38*7 19
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 25*40*7 20
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 25*42*7 21
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 25*47*7 22
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 25*52*7 23
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 28*47*7 24
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 30*40*7 25
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 30*45*7 26
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 30*47*7 27
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 30*50*7 28
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 32*47*8 29
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 30*52*7 30
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 32*52*7 31
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 35*47*7 32
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 35*50*8 33
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 35*52*8 34
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 35*55*8 35
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 35*52*7 36
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 34.9*50.8*9.5 37
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 34.9*57.15*9.53 38
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 35*55*10 39
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 35*62*8 40
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 37.5*48.5*6.50 41
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 38*55*8 42
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 40*52*8 43
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 40*55*8 44
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 40*48.5*6.4 45
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 40*60*8 46
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 40*62*8 47
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 30*45*10 48
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 40*62*10 49
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 42*55*8 50
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 45*60*8 51
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 45*62*8 52
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 45*62*10 53
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 45*65*8 54
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 45*65*10 55
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 47*65*15 56
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 50*62*8 57
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 50*65*8 58
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 45*68*12 59
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 50*68*8 60
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 50*70*8 61
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 50*72*8 62
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 45*68*12 63
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 52*72*8 64
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 55*70*8 65
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 55*72*10 66
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 55*72*8 67
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 55*75*10 68
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 55*80*10 69
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 55*72*15 70
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 60*75*8 71
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 60*80*8 72
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 65*80*10 73
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 65*85*10 74
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 65*85*12 75
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 70*90*10 76
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 60*80*10 77
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 68*90*10 78
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 70*100*10 79
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 72*100*10 80
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 75*100*10 81
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 75*95*10 82
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 80*100*10 83
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 80*110*10 84
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 85*110*10 85
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 85*110*12 86
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 91.6*120.75*12.80 87
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 90*110*10 88
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 95*120*12 89
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 100*120*12 90
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 100*125*12 91
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 100*130*12 92
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 100*120*10 93
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 105*130*12 94
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 110*130*12 95
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 110*140*12 96
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 105*130*12 97
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 115*140*12 98
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 117.60*146.15*12 99
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 120*140*12 100
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 120*150*12 101
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 125*150*12 102
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 130*160*14 103
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 150*180*14 104
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 151.15*171.6*19 105
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 157.28*184.15*17 106
کاسه نمد استیل نگیر کربنی گرافیتی  B2PT 160*180*15 107

نظر سنجی

آمار سایت

بازدید روز
۹
بازدید دیروز
۱۱۱
بازدید ماه
۸۶۶
بازدید کل
۶۷۱۲۴۴
افراد آنلاین
۱۱